Om oss

Lungegaardens buekorps ble stiftet 7. oktober 1994.

Litt buekorpshistorie

Buekorps har vært en tradisjon for gutter helt siden 1800-tallet. Rivalisering og stolthet mellom korpsene har skapt en ordentlig bergensk tradisjon som fortsatt holder på, og som ikke finnes noen andre steder. Det finnes mange spennende skrøner og dramatiske hendelser i buekorpsenes historie for de som er spesielt interessert.

En av grunnene til at kulturen har holdt seg så lenge er gamlekarene; buekorpsguttene som ble for gamle var ikke ferdig selv om de ikke fikk marsjere med korpset lenger. På store dager, som nasjonaldagen, stiftelsesdagene og jubileumene til de forskjellige buekorpsene og bataljonene, får de ta på seg trommen og medaljene igjen. De støtter buekorpset når det trengs, og passer på tradisjonene.

Etterhvert kommer endelig jentene med. Det første jentebuekorpset ble stiftet i 1991. De het Vågens Bataljon, men ble nedlagt i 2008. Tre år etter Vågens, kom vi med Lungegaardens. Løvstakkens Jægerkorps var opprinnelig for gutter, men slet veldig med medlemstallene. De har vært nedlagt i perioder, men siden de begynte å ta inn jenter i 1999 har de klart seg bra.

Skrevet av Siren Bjorøy, fanebærer 2019

Kilder: lenket inni teksten.