Oppstart med koronatiltak

Knappe to dager før sesongstart var det som om hele Norge ble satt på pause. Nå, etter nesten to måneder, får vi starte forsiktig opp igjen – men vi må følge reglene.

Lørdag 2. mai har vi vår første dag på linje denne sesongen!… med to meters avstand og grundig hygiene. Det blir ingen samling i lokalet og ingen pølsefest i etterkant, men vi gleder oss likevel til å møtes igjen etter så mange uker!

Fremover blir det ikke noe åpent lokale, men marsjtreninger hver onsdag og marsjering gjennom sentrum om lørdagene. Istedenfor å møtes sosialt i lokalet, skal vi prøve oss på digitale aktiviteter med quiz, prat og lek. Det blir bra – og uten risiko!

Med buekorpshilsen, rådet i LgB

Ta vare på dere selv og vis hensyn! Føringene fra staten skal følges sånn at alle uansett helse og omstendigheter kan føle seg trygge.

Første dag på linje 2019, tatt av Rune Andre Hauge